Πολυκατοικία Χίου 76

Συγκρότημα δύο τετραόροφων πολυκατοικιών